Favicon #1{kopiera texten i rutan genom att hålla ner ctrl + c & kistra in den någonstans mellan <head> och </head>}